THI TUYỂN KIẾN TRÚC

Ngành XÉT TUYỂN VÀ THI TUYỂN:
 

Ngành học

Mã ngành/Chuyên ngành

Môn xét tuyển

1-Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành:

D580102

 

     + Kiến trúc Công trình

107

 

1. Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật

2. Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật

3. Toán, Văn, Vẽ hình họa

4. Toán, Lý, Vẽ hình họa

     + Kiến trúc Công trình chuẩn CSU (Cal Poly)

107

CSU

1. Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật

2. Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật

3. Toán, Văn, Vẽ hình họa

4. Toán, Lý, Vẽ hình họa

     + Kiến trúc Nội thất

108

 

1. Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật

2. Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật

3. Toán, Văn, Vẽ hình họa

4. Toán, Lý, Vẽ hình họa

 
1) Hình thức tuyển sinh
 
Xét tuyển theo học bạ THPT và xét điểm thi đại học môn Vẽ mỹ thuật.
 
a1) Xét tuyển học bạ THPTĐiểm trung bình chung xét tuyển 2 môn đạt từ 6.0 điểm trở lên
 
- Thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật: Trường Đại học Duy Tân tổ chức thi tuyển vào 2 đợt:
 
+ Đợt 1: ngày 25 và 26/06/2016. 
+ Đợt 2: ngày 9 và 10/07/2016. 
 
a2) Về điểm xét tuyển:
 
Điểm xét tuyển = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
* Lưu ý: Ngành Kiến trúc: Điểm môn Vẽ Mỹ thuật/Vẽ Hình họa nhân hệ số 2; 
 
a3) Về Quy chế tuyển sinh
 
+ Môn Vẽ Mỹ thuật/Vẽ Hình họa: Thí sinh có thể thi tại Trường Đại học Duy Tân hoặc dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật hoặc kết quả thi môn Vẽ Hình họa tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước.
 
2. Chỉ tiêu xét tuyển:
 
Trường Đại học Duy Tân xét tuyển theo tiêu chí riêng của Nhà trường dự kiến 20% chỉ tiêu; trong đó, 6% chỉ tiêu dành cho ngành Kiến trúc.
 
3. Nguyên tắc xét tuyển:
 
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh tham gia xét tuyển vào trường phải đạt điểm đủ điều kiện đã nêu tại mục 1.2.1, không tính điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định) được tham xét tuyển vào Trường.
 
- Điểm Trúng tuyển được lấy từ trên xuống theo Tổng điểm trung bình ba môn học theo học bạ THPT của khối thi đăng ký tương ứng (5 học kỳ tính đến học kỳ 1 lớp 12) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định) từ cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu đã xác định.

Các thông tin khác