ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1. Đối tượng 1: Các học sinh giỏi đạt giải Quốc tế cho các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh hay Tin học và các học sinh giỏi Toàn quốc đạt từ giải Ba trở lên ở bất kỳ môn thi nào.
 
2. Đối tượng 2: Các học sinh giỏi Toàn quốc đạt giải Khuyến khích ở bất kỳ môn thi nào.
 
3. Đối tượng 3: Tất cả các thí sinh dự thi vào các trường đại học và cao đẳng năm 2014.
 
4. Đối tượng 4: Các thí sinh đăng ký theo học chương trình du học 2+2, 3+1 hay 1+1+2 của Đại học Duy Tân với Đại học Bang North Carolina, AppState (Mỹ), Đại học Coventry (Anh Quốc) hay Cao đẳng Cộng đồng Lorain County (LCCC, Ohio, Mỹ) theo thứ tự.

Các thông tin khác