TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ngừng tuyển sinh: Chỉ là cảnh báo? (07/02/2014)

Việc 207 ngành đào tạo ĐH bị ngừng tuyển sinh từ năm 2014 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ mang tính cảnh báo để các trường chấn chỉnh, bổ sung đội ngũ giảng viên.