TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tuyển sinh riêng, vẫn cần bộ lọc? (05/12/2013)

TP - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập (NCL) nhận đệ trình 11 đề án tuyển sinh, trong đó có nhiều sáng kiến mới mẻ, đóng góp thêm một số ý tưởng vào đề án đổi mới tuyển sinh quốc gia. Đó là ý kiến của ông Văn Đình Ưng, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập.