TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bảng phân chia khu vực tuyển sinh chính thức 2012 (08/03/2012)

Theo thông báo chính thức của bộ GDĐT, bảng phân chia khu vực tại tất cả các tỉnh thành 2012 được công bố, thí sinh và phụ huynh học sinh có thể tra cứu theo bảng sau đây: