Duy Tân là một trong số hiếm hoi những trường Đại học ngoài công lập có đào tạo sau Đại học hay Cao học. Đại học đầu tiên Việt Nam kết hợp với Đại học mạnh nhất về Công nghệ thông tin của Mỹ - Carnegie Mellon. Đại học đầu tiên Việt Nam kết hợp với Đại học mạnh nhất về Công nghệ thông tin của Mỹ - Carnegie Mellon.